Tel: 0532 559 56 26 | Web Site Kullanıcı Sözleşmesi

Web Site Kullanıcı Sözleşmesi
TEL:0532 559 56 26

Kullanım Koşulları

1.GENEL ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Turuncuplatform.com, kiralık araç üstü platform ve benzeri iş makinesi kiralama hizmeti almak isteyen kullanıcılarını ihtiyaç duydukları hizmet alanında, hizmet veren firmalarla buluşturan, bunun için yalnızca aracılık konumunda bulunan, hizmetin sağlanmasından, alınan hizmetin seviyesinden,kalitesinden ise hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmayan sanal bir platformdur.

1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Turuncuplatform.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcılar, Site’ye ziyaret ettikleri  andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.3. Kullanıcılar, Site’yi ziyaret ederken işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

1.4. Turuncuplatform.com, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Turuncuplatform, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.5. Turuncuplatform.com sitede yer alan her türlü içerik ve bilgiyi herhangi bir bilgilendirme yapmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Siteyi kullanan ve ziyaret eden tüm kullanıcılar bunu kabul etmiş sayılır. Değişikliklerin kabul görmemesi halinde Turuncuplatform.com’ un üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı mevcuttur.

 

2.TANIMLAR:

 

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 

“Turuncuplatform”,  Turuncuplatform.com Turuncu Platform Bilişim Teknolojileri firmasını

“Web Sitesi”, https://www.Turuncuplatform internet sitesini,

“Kullanıcı”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Sözleşmesi’ni okuyup kabul eden, Hizmet Alan Kişi veya Hizmet Veren Firma,

“Hizmet Alan Kişi”  web sitesini ziyaret edip, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Gizlilik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak Cep telefonu aracılığı ile Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi isteyen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

“Hizmet Veren Firma” kiralık platform ve benzeri iş makinesi kiralama hizmeti sağlamak üzere işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Gizlilik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak hizmet vermeyi kabul eden şahıs, veya tüzel kişiyi,

 “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

3.TURUNCUPLATFORM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Turuncuplatform yalnızca hizmet vermek isteyen firmalarla ile hizmet almak isteyen müşterileri buluşturan bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir ve  iş makinası sahibi ve Hizmet Alan Kişi için garantörlük vermemektedir. Turuncuplatform , hizmet veren firma tarafından verilen bilgilerin ve Kiralayan tarafından hizmet alan kişi araçların ve bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 

4. KULLANIM ŞARTLARI

4.1 Hizmet Alan Kişi Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve işin yapılacak yerini ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.Meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlıktan Turuncuplatform sorunlu değildir.

 

 4.2 Ödeme:

4.2.1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri hizmete ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren Firma’ya nakit olarak kendi aralarında belirleyecekleri ve anlaşacakları metod ile yaparlar, Turuncuplatform hizmet alan ve hizmet veren taraflar arasındaki ödeme ve anlaşmazlıklarda taraf değildir ve Turuncuplatform’un ödemeler konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.3. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 

4.3.1. Turuncuplatform, Hizmet Alan Kişi ile Hizmet Veren Firma arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3.2. Turuncuplatform, Hizmet Alan Kişi ve Hizmet Veren Firma arasında uyum olacağını garanti etmez. Hizmet Alan Kişiler, Hizmet Veren Firma hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapacaklardır. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Veren Firmadan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren Firmaya ve Hizmet Alan Kişi’ye aittir.

4.3.3. Hizmet Veren Firma ile Hizmet Alan Kişi arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Turuncuplatform ile Hizmet Veren Firma arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

5.HİZMET ALAN ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Turuncuplatform işbu Sözleşme ile Hizmet alacak olan üyeye Hizmet almaksızın ödeme yapmak zorunda olmadığını hatırlatmaktadır. Bu sebeple Hizmet Alan Kişi herhangi bir şekilde hizmet almaksızın Hizmet Veren Firma’ya yapacağı ödemelerden Turuncuplatform’u sorumlu tutamaz. Turuncuplatform hizmet talep edilen işe ilişkin olarak oluşabilecek herhangi bir kusur, eksiklik ve ayıptan sorumlu değildir. Hizmetin gerçekleştirilmesi öncesinde, sonrasında ve hizmet sırasında oluşabilecek bütün sorumluluklar Hizmet Veren Firma’ya ait olacaktır. Bu sebeple Hizmet Alan Kişiler hizmetin niteliğine göre olabilecek kaza, yangın, ayıp vb durumlara karşı prim ödeyerek Turuncuplatform haricinde sigorta yapabilirler. Sigorta yapılmasını isteyen Hizmet Alan Kişi’nin bu hususu telefon aracılığı ile pazarlık aşamasında açıkça belirtmeleri gerekmektedir.

5.2. Hizmet Alan Kişi, aldığı hizmet ile ilgili olarak her türlü kontrolü kendisi sağlayacaktır. Hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişinin hizmet ile ilgili olarak hukuki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, gerek varsa ruhsat, izin, sertifika, ehliyet,operatörlük belgesi gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetin verilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin mevcut olup olmadığını kendisi kontrol etmek zorundadır. Turuncuplatform, Hizmet Veren Firma’nın bu tür ruhsat, izin, sertifika, ehliyet,operatörlük belgesi gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zorunlu bilgi ve belgelerin kontrolünden sorumlu değildir. Turuncuplatform yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir ve hizmetin ifası ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Hizmet Alan Kişi işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul etmekle bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Hizmet Alan Kişi, aldığı hizmet ile ilgili olarak her türlü işçi sağlığı mevzuatına uymak ve her türlü iş güvenliği önlemlerini almak ve kontrolü kendisi yapmakla sorunludur. Hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişinin hizmet ile ilgili olarak iş sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, kendisi kontrol etmek zorundadır.

5.4 Hizmet Veren Firma, verdiği hizmet ile ilgili olarak her türlü işçi sağlığı mevzuatına uymak ve her türlü iş güvenliği önlemlerini almak ve kontrolü kendisi yapmakla sorunludur. İş makinesini kullanan operatör ile ve varsa diğer çalışanlarla ilgili olarak işçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak ve sorumluluklarını yerine getirmekle Hizmet Veren Firma sorunludur.Turuncuplatform iş güvenliği önemleri ile ilgili meydana gelebilecek her türlü sorundan mesul değildir.

5.5 Turuncuplatform . Hizmet Alan Kişi ve Hizmet Veren Kişi arasında yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir ve meydana gelebilecek iş kazalarından ve benzeri kazalardan sorumluluğu yoktur.

5.6 Hizmet Veren Firma’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Turuncuplatform’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.7 İş güvenliği hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Hizmet Alan Kişi ve Hizmet Veren Firma işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul etmekle bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.HİZMET VEREN ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Hizmet Veren Firma, çalışma prosedürlerini yerine getirirken, Turuncuplatform’ un  hizmetlerinden faydalanırken ve Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Hizmet Veren Firma, Turuncuplatform’un yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

6.3. Hizmet Veren Firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketiciye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet Veren Firma ve Tüketici arasındaki akdin tarafı bulunmayan Turuncuplatform’un hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Hizmet Veren Firma, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Turuncuplatform ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Hizmet Veren Firma, verdiği hizmet ile ilgili yerine getirmek zorunda olduğu tüm hukuki zorunluluklardan, alması gereken ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi ve belgelerden kendisi sorumludur. Turuncuplatform, Hizmet Veren firmanın yasal zorunluluklarına uygun şekilde hizmet verdiğini kabul eder, bunun aksine verilecek her türlü hizmetten doğacak doğrudan ve dolaylı zarardan Hizmet Veren Firma kendisi sorumlu olacaktır. Hizmet Veren Firma, hizmeti doğrudan Hizmet Alan Kişi’ye vermektedir, Turuncuplatform yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir, dolayısıyla kullanıcıların aralarındaki hizmet ilişkisinden Turuncuplatform sorumlu değildir.

6.6. Turuncuplatform’un herhangi bir şekilde verilen hizmetten ötürü Hizmet Alan Kişi’ye veya üçüncü bir kişiye tazminat, cezai şart bedeli dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Hizmet Veren Firma’ya rücu etme hakkı daima saklıdır.

 

7.WEB SİTESİ İÇERİĞİ

7.1. Turuncuplatform, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

7.2. Web Sitesi Turuncuplatform kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya sosyal medya hesaplarına bağlantı veya referans içerebilir. Turuncuplatform, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7.3.Her bir Hizmet Veren Firma, verdiği hizmet konusunda hukuki olarak hizmet vermesinin uygunluğunu, mevzuat sınırları içerisinde hizmet verdiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranışta bulunulması sebebiyle Turuncuplatform’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan buna sebebiyet veren hizmetin sahibi Hizmet Veren Firma sorumlu olacaktır.

 

8.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

8.1.İşbu Sözleşme hükümlerinin yorumlanması Türk Hukukuna göre yapılacaktır ve işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

8.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Uşak Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

9.SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ 

9.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Turuncuplatform’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Turuncuplatform Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

9.2 Hizmet Veren Firmanın Turuncuplatform’a karşı ödemekle yükümlü olduğu komisyon bedelini gereği gibi tam ve eksiksiz olarak ödemekten imtina etmesi halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

10.YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme, Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Turuncuplatform tarafından yeni bir Kullanıcı Sözleşmesi web sitesi üzerinden sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Hemen Ara